За чисте місто!
головна сторінкаконтактна інформаціякарта сайту
За чисте місто!
» Адреси громадських приймалень

   Центральний офіс

    м. Тернопіль
вул. Листопадова, 2,
тел.  (0352) 42-21-01
e-mail: zamisto@mail.ru

За чисте місто!
» Корисні посилання
Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада України
Громадянське суспільство і влада
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Національний знак єкологічного маркування
Міжнародний Фонд "Єдиний світ"

Про організацію

Програма

ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!»  

Розділ 1. Загальні положення 

   Тернопіль – перлина західного регіону України, найчистіше та найзеленіше місто за даними 2003 року. Тернопільська обласна громадська організація «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» створена та діє відповідно до Конституції України, ЗУ «Про об’єднання громадян» та інших актів законодавства. ТГО переконана, що ми - громада – це велика культура, економічна і соціальна сила, яка може не лише потенційно, а й реально впливати на перебіг суспільних процесів, відстоювати інтереси громади, діяти творчо та оперативно. Активна, енергійна, цілеспрямована громада здатна зрушити з місця суспільство в позитивному напрямку, сприяти розбудові громадянського суспільства.

   Метою діяльності ТГО є об’єднання інтересів громадян різної вікової категорії, національності, расової приналежності для задоволення та захисту їх екологічних, соціальних, національно-культурних та економічних законних інтересів, захисту прав та свобод людини та  громадянина, можливості впливу на законодавчий процес у місті Тернополі та Тернопільській області.

  Для досягнення мети, ТГО діє на засадах: 

  а) свободи окремої особистості, що знаходить своє відображення в конституційних правах людини й громадянина.

  б) солідарності:

  - окремі особистості лише спільними зусиллями здатні досягнути суспільного блага;

  - сприятиме захисту сім’ї, прав дитини, осіб похилого віку та осіб неповноправних, тощо

  в) моральність – базується на духовних та загальнолюдських цінностей, пріоритетом цього напрямку повинна стати виховання та перевиховання дітей та молоді, просвітницька діяльність для збереження культурного надбання Тернопільщини.

  г) родина – найважливішим елементом суспільства є родина, тому й саме суспільство розглядають як «родину родин», яка  повинна бути непохитною основою суспільства і будувати міцне високоморальне суспільство яке сьогодні піддалося моральному і духовному занепаду. 

  д) децентралізація влади: держава повинна сприяти створенню для кожної особистості умов для її гармонійного розвитку, надавати можливість співпраці з іншими особистостями, групами й суспільством взагалі. Децентралізація влади та самодостатність громад – є ознакою демократії.

  е) добровільності, що полягає у вільному вступі та виході з ТГО.

  є) рівноправності членів: кожний має право вільного висловлення власної думки, впливі на прийняття внутрішніх рішень ТГО.

  ж) гласності що проявляється у відкритості та прозорості діяльності ТГО, де всі питання вирішуються на зборах всіх членів або представників членів ТГО.

   Спрямування зусиль на створення новітніх моделей стратегії для реалізації плану по реформуванню суспільства та створення національної ідеї при збереженні існуючих суспільних сфер:

- екологічна;

- економічна;

- соціально - гуманітарна;

- духовна сфера;

- медицина;

- освіта, сім’я та молодь;

- спорт;

є метою Тернопільської громадської організації «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!». 

Розділ 2. Екологічна сфера

   Для досягнення поставлених завдань, пріоритетною сферою діяльності є екологічна сфера, у якій ТГО ставить перед собою такі завдання:

·        контроль за дотриманням конституційного права громадян на чисте навколишнє природне середовище;

·        формування новітніх концепцій і програм розвитку цієї сфери суспільного життя на духовних та загальнолюдських принципах, за рахунок проведення різнопланових заходів і акцій на території Тернопільської області;

·        формування соціальної та громадської позиції щодо екологічних проблем області;

·        проведення соціологічних опитувань;

·        вивчення та виявлення місць стихійних сміттєзвалищ;

·        громадський контроль за чистим повітрям;

·        перевірка та контроль якості продуктів та контроль за дотриманням захисту прав споживачів;

·        контроль за якістю води;

·        контроль за чистотою водойм (тернопільський став, річки, озера.);

·        Контроль за чистотою у парках, скверах дворах, на дорогах та обочинах;

·        Наукова та просвітницька робота з молоддю, студентством, дітьми шкільного віку щодо культури поведінки та інших актуальних питань збереження довкілля, шляхом проведення круглих столів, семінарів, наукових конференцій тощо;

·        Озеленення міста та області.

  Розділ 3. Соціально-культурна сфера 

   ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» повинно стати не лише контролем влади у м. Тернополі, а й культурним осередком області для забезпечення просвітницьких цілей серед людей різного віку та класу з метою побудови громадянського суспільства. Для досягнення поставлених цілей ТГО у даній сфері буде проводити такі заходи:

·        Створення громадських осередків, у яких повинна втілюватись культурна програма ТГО, роз’яснювальна робота серед молоді.

·        Організація та проведення акцій, конкурсів по Тернопільській області з просвітницькою метою.

·        Участь в  соціальній роботі, яка буде популяризувати ті ідеї та цінності, які лежать в основі програми ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!».

·        Проведення заходів по допомозі соціально незахищеним верствам населення, допомога державі в роботі з сиротами, нарко та алкозалежними людьми, які опинилися на межі духовної кризи через відсутність уваги до їх проблем.

·        Розповсюдження науково-просвітницької літератури.

·        Пропагування національної культурної ідеї серед населення.·        Підвищення рівня бібліотек, театрів та самосвідомості молоді по зацікавленості в сучасній та класичній літературі, п’єсах, постановках тощо.

·        Надання юридичних та інших консультацій людям, які цього потребують;

·        Створення незалежних засобів масової інформації, для всебічного висвітлення процесів демократичного розвитку суспільства та становленню свободи слова в Україні.  

 Розділ 4. Економічна сфера 

   ГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» є «золотою серединою» між населенням, владою та бізнесом, тому удосконалення економічної сфери, пропозиції та проекти по залученню інвестицій у м. Тернополі, підвищення туризму, надання робочих місць мешканцям міста є нагальною проблемою, яку потрібно вирішувати вже сьогодні. Саме тому ТГО у цій сфері повинно проводити такі заходи: 

·        захист та забезпечення Конституційного права суб’єктів підприємницької діяльності, контроль за розробкою та проведенням послідовної та комплексної економічної політики, спрямованої на захист групових інтересів через захист інтересів підприємництва в країні, співпрацюючи з іншими об’єднаннями та державою;

·        проведення соціологічного опитування серед мешканців м. Тернополя та Тернопільської області задля формування єдиної думки населення щодо об’єктів господарювання, які потребують першочергового реконструювання;

·        проведення заходів спрямованих на збереження архітектурних пам’яток Тернопілля, їх реконструкція з метою врегулювання та процвітання туристичного бізнесу;

·        підтримання створення господарських підприємств, які зможуть підняти економіку області на вищий рівень, вирішити нагальні проблеми міста, надати робочі міста;

·        підтримка проектів по залученню коштів та реконструкції медичних закладів, інших профілактичних чи лікувальних закладів. 

 Розділ 5. Практичні кроки

1.     Створення громадської сили, яка здатна об’єднати навколо своєї ідеї людей, що є однодумцями та мають спільне бачення в досягненні цілей і задач поставлених перед ГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!».

2.     Створення союзу Тернопільських громадських організацій, об’єднання сил для кращого , всебічного  розв’язання проблем які існують у м. Тернопіль.

3.     Розвиток громадського руху через участь членів організації в різних фестивалях, конкурсах, семінарах, створення структур, які будуть проводити заняття з різних дисциплін серед громади (школа бізнесмена, школа молодого лідера, юридична консультація тощо.)

4.     Участь в соціальній роботі, яка буде популяризувати ті ідеї та цінності, які лежать в основі діяльності ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!»   

   Проведені дії:

1.      Заснування ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» 23 грудня 2009 року, склад засновників: Білінська Т.М.,  Рекуш А.М.

2.      Проведення першої прес-конференції за участі Рекуша А., Бас Ю., Білінської Т. та Федунчик Л. 11 лютого 2010 року на тему: «Презентація ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!».

3.      Проведення другої прес-конференцій за участі Рекуша А., Білінської Т., Левкова Б.,  Марцинюка В. 18 лютого 2010 року на тему: «ВЛАДА БРЕШЕ».

4.      Проведення третьою прес-конференції за участі  Рекуша А., Людкевич І., головного інженера КП «Тернопільводоканал» Романіва Р. та завлабораторії КП «Тернопільводоканал» Чимків Л. 25 лютого 2010 року на тему «Малашівців: влада чи громада» або «Яку воду пють тернополяни?».

5.      Проведення акції «Суботник» вул. Золотогірська, Текстильна, Злуки та за 1-ю поліклінікою за участі членів організації ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» 6 березня 2010 року.

6.      Проведено журналістське розслідування і зроблено аналізи води на фізико-хімічні показники та мікробіологічні показники в якому брали участь Рекуш А., Людкевич І. та  інженер-мікробіолог ДП «Тернопільстандартметрологія» Ярмусь О.

7.      Проведення четвертої прес-конференції за участі Рекуша А., Білінської Х., Бас Ю., інженера-мікробіолога ДП «Тернопільстандартметрологія» Ярмусь О. 18 березня 2010 року на тему: «Чи буває корисною мертва вода?».

8.      Проведення акції «Суботник» за участі учнів ЗОШ № 19 та членів організації ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» в районі автовокзалу та по вул. Чернівецька 27 березня 2010 року.

9.      10 квітня 2010 року відбулася акція «Посади дерево» до якої долучилася активісти ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!». Була заснована алея громадських організацій у парку Топільче.

10.    Проведення акції по прибиранню прибережної території тернопільського ставу за участі членів організації ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!»  в підтримку всеукраїнської акції до дня довкілля «РАЗОМ ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» 17 квітня 2010 року.

11.    У Тернопільському національному педагогічному університеті відбулася презентація ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» яку провели Гондз Т. та  Литвинов Н. 12.  У Галицькому інституті було проведено три презентації ТГО «ЗА ЧИСТЕ МІСТО!» на якій виступили Рекуш А. та Попова К. 

» Додаткові розділи
» Фотоматеріали
» Медіа файли
Перше засідання громадської ради з питань екології
Перше засідання громадської ради з питань екології
 Переглянути відео
 Усі відео матеріали
» Пошук по сайту
» За чисте місто!
© ТОГО «За чисте місто!»

Про організацію        Наша Тернопільщина        Нормативно-правові документи        Громадські приймальні        Діяльність організації        Засоби масової інформації        Корисна інформація        Зворотній зв’язок
Створення сайтуweb-студія «Kenga» Web-студія «Kenga»