За чисте місто!
головна сторінкаконтактна інформаціякарта сайту
За чисте місто!
» Адреси громадських приймалень

   Центральний офіс

    м. Тернопіль
вул. Листопадова, 2,
тел.  (0352) 42-21-01
e-mail: zamisto@mail.ru

За чисте місто!
» Корисні посилання
Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада України
Громадянське суспільство і влада
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Національний знак єкологічного маркування
Міжнародний Фонд "Єдиний світ"

Вода

  Вода – це матір всього живого та сама енергія життя

  Як люди, так і вся наша планета Земля на 70% складається з води. Людське тіло в середньому на 70% складається з води. Ми розпочинаємо наше життя у вигляді плоду, який складається на 99% з води. Коли ми народжуємося, вода складає 90% нашого тіла, а до того часу, коли ми досягаємо дорослого віку, зміст води знижується до 70%. Якщо ми помираємо в глибокій старості, то наше тіло складається з води приблизно на 50%. Отже, протягом всього життя ми існуємо головним чином у вигляді води.

  Як можуть люди жити щасливим та здоровим життям? Відповідь проста – потрібно очистити воду, яка складає до 70% нашого тіла. Втратив 50% води з тіла, ми вже не можемо підтримувати життя. Завдячуючи воді, яка переноситься кров’ю та внутрішніми речовинами організму, ми існуємо.
  З фізичної точки зору людина – це вода. Цей потік води дає нам можливість жити активним життям. Вода відіграє в нашому тілі роль передатчика енергії.
  Вода здатна запам’ятовувати та передавати інформацію. Зрозуміти воду – означає зрозуміти Всесвіт, всі чудеса природи та наше життя. Вода має таку властивість як самовираження, тому вона реагує на слова та музику, підтвердженням чого стали досліди з кристалами.

  Відомий японський вчений Масару Емото вважає, що оскільки вода здатна реагувати на дуже широкий спектр електромагнітних коливань, вона відображає фундаментальні властивості Всесвіту в цілому. Вода здатна передавати інформацію про людські думки та емоції.

  Через форми кристалів можна дізнатися, яку інформацію несе з собою вода. Коли вода замерзає, частинки води зчіплюються разом, щоб утворити ядро кристалу. Це ядро поступово розростається, і, коли воно набуває шестикутної форми, з’являється видимий кристал води.

  Форма кристалів льоду, які утворюються при замерзанні води, не лише залежить від її чистоти, але і змінюється в залежності від того, яку над цією водою виконують музику, які їй показують зображення та вимовляють слова.

  Будь-яка класична музика, призводить до утворення правильно сформованих кристалів з чітко вираженими рисами. На противагу цьому, вода, на яку діяла агресивна музика утворювала кристали неправильної форми.

  В Японії вважають, що слова, які йдуть від душі, належать духу, тому люди мають здатність змінювати світ. Слова мають величезний вплив на те, як ми думаємо та почуваємо. Слова – це прояв душі.

  В присутності інформації, яка знаходиться в конфлікті з самою природою, кристал формується незавершеним. Ми входимо в нове століття, відповідно від людства вимагається змінити сам стиль мислення та відношення до світу. Оскільки людина може резонувати зі всією рештою світу, саме тому так важливо, щоб ми змінили наше мислення та навчилися жити в гармонії з природою, а не продовжували знищувати Землю.

  Вода – це ланка між духом та матерією. Тому ми можемо зцілити самих себе та нашу планету, свідомо культивуючи важливі позитивні  „вібрації” любові та прихильності. Розуміння того, що ми складаємося головним чином з води є першим кроком до розкриття таємниць Всесвіту.

(За матеріалами Масару Емото „Послання води. Таємні коди кристалів льоду”)

  Основним мінералом на Землі по праву слід вважати природну питну воду. Без води немає живих структур, немає живого, немає життя. Вода саме життя, вода це і дійсно той мінерал, який входить до складу всього на Землі, вода формує саме життя. Є припущення, що структура води задає структуру генома людини в такий спосіб, що коли йде синтез (природний) амінокислот із яких будується основна молекула геному людини — дизерибонуклінова кислота (ДНК), при безпосередній участі молекул води. Структура молекул води, її топологія і дисиметрія задають будову подвійної спіралі ДНК. Власне рідкокристалічний стан ДНК (це амінокислоти і вода), що забезпечує функціонування самої геномної молекули, задається системою: молекули води і амінокислоти. Таким чином, в основі основ всього живого на Землі лежить не що інше як молекули води. Звідси стає зрозуміло, справедливість твердження ВООЗ про те, що 80 відсотків проблем здоров’я людини — це якість питної води.

  Яка ж це якість питної води і яким земним критеріям вона має задовольнити? Де така вода існує, чи це вода сьогодні доступна людині, чи це лише особлива, “елітна” вода? Проблема якості питної води сьогодні сильно ускладнилась проблемами екологічними.

  Справа в тому, що людина своєю безглуздою екологічною політикою, сама себе сьогодні загнала в глухий кут. Можна сказати, що всі поверхневі води сьогодні хворі через екологію, через людину. У води є дуже важлива характеристика (властивість), вода запам’ятовує все з чим вона контактувала. Ця властивість води лежить в основі гомеопатії, а більш ширше — в основі інформаційної медицини. Сюди ж тепер відноситься екологічна пам’ять води. Оскільки, людина — це система природи, яка складається з води і органічних молекул, та невеликої кількості основних неорганічних елементів, то для нормального функціонування організму, людина щоденно повинна вживати якісну природну “живу” воду, якої все менше і менше на Землі. Людині потрібна поверхнева питна вода, яка щоденно “бачить” космос, від якого одержує життєву енергію. Ще раз наголосимо: людина і лише людина зробила все, щоб такої води на землі не було. Сьогодні поверхнева питна вода хвора. В свою чергу, від хворої води не може бути здорова людина. Дуже вірний висновок в свій час, в кінці XX століття, зробив академік А.Мойсєєв “Природа хвора людиною!” Звідси аксіома нашого життя на землі: “Лікуючи Природу — людина лікує себе”. Людину може лікувати лише Природа.

  Отже якість питної води для людини — це сьогодні якість її життя, якість її здоров’я.

 Фізика питної води

До цих пір якість питної води визначається з допомогою хімічного та мікробіологічного аналізів, тобто контролюється чи містить вода якісь хімічні елементи, які шкідливі для людини, чи не містить мікроорганізмів, які шкідливі знову ж таки людині. На цьому основані міжнаціональні та регіональні стандарти на якість питної води.

В останні роки значних успіхів набувають дослідження фізичних властивостей питної води із яких слідують характеристики питної води як цілісної, самоорганізованої системи із своїми характерними властивостями як живої системи, зокрема фрактальність [1], [2], дисиметрія та інші.

  До фізичних характеристик питної води як цілісної системи відносяться кислотно-лужна рівновага, буферна ємність питної води, питома провідність, спектри електронного поглинання води та інші.

  З допомогою фізичних досліджень питомої води можна одержати дані про головну її якість, чи відповідає питна вода за своїми властивостями внутрішньоклітинній воді, яка формує живий організм.

  В роботі проведено співставлення фізичних властивостей ряду природних фасованих питних вод, по відношенню до дистиляту. До таких фізичних характеристик співставлення входили: кислотно-лужна рівновага рН, питома електропровідність а(ом-1см-1), зміна величини кислотно-лужної рівноваги із зміною форми посудини, в якій знаходиться вода; або при гомеопатичному потенціюванні води; значення оптичної густини (спектр поглинання) та значення редокс струму для стандартної гальванічної комірки. (Співставлення даних для ряду фасованих питних вод приведені в таблиці).

Деякі фізичні характеристики питних вод.

Таблиця

Тип води

рН

середні

значення

σ

(ом–1·см–1)

ΔрН

форми

ΔрН

потенцію-

вання

Kd (для

5,99 еВ)

оптична

густина

Редокс

струму

(мкА)

Наявність

фрак таль-

ності

Дистилят

4.60

0.0013

1.48

0.54

0.132

5.5

-

Горянка

9.60

0.122

0.22

0.07

2.59

5.0

+

Ордана

8.30

0.049

0.84

0.20

0.475

21

-

Цілюща

8.80

0.067

0.76-0.73

0.05

0.186

26

+

Старий

Миргород

8.42

0.069

0.80-0.67

0.01

0.177

3.1

+

  Найбільш важливою фізичною характеристикою питної води є її фрактальність (оптична дисиметрія) [1, 2]. Згідно до закону Пастера-Кюрі-Вернадського саме наявність дисиметрії — це критерії того, що система є живою. Отже за цим критерієм заслуговують на увагу пляшковані (фасовані) питні води “горянка”, “Цілюща” і “Старий Миргород”. Але лише питна вода “Горянка” не проходить практично ніякої техногенної водопідготовки, це фактично джерельна, природна питна вода. За критерієм стабільності зберігання фасованої води “Горянка” зберігається без консервантів роками, є зразки, які в пластиковій тарі зберігаються більше трьох років без зміни їх основних фізичних характеристик.

  Природна питна вода “Горянка” консервує живе, тобто коли якась жива структура знаходиться в цій воді, то така система стає рівноважною при певних умовах. З точки зору живого, вода “Горянка” є дійсно живою системою.

“Горянка” як стандарт питної води

  Питання стандарту якості питної води є принциповим. Чи можливий взагалі стандарт на воду. Під стандартом в даному випадку вважається така питна вода, яка має стабільні фізичні і хімічні характеристики із якими можна було б порівнювати будь-які природні питні води.

  Проаналізувавши велику кількість різних питних вод, ми прийшли до висновку, що за всіма фізико-хімічними характеристиками, їх відтворюваністю, стабільністю аналогу “Горянка” сьогодні практично немає.

  Таким чином фізичні характеристики найвищої природної питної води (фасованої), еталонної питної води наступні:

• параметр кислотно-лужної рівноваги 6.50-8.50;

• зміна кислотно-лужної рівноваги при потенціюванні (струшуванні) не повинна перевищувати 0.10-0.15 початкового значення;

• власний редокс струм (стандартна гальванічна комірка) в стаціонарному стані 0,2 — 0,5 мкА;

• структурна упорядкованість — наявність дисиметричних фракталів для сухого осадку; значення оптичної густини води для енергії квантів світла 5.99 (товщина оптичної кювети 1 см) може знаходитись в межах від 0.2 до 2.6;

• зміна величини кислотно-лужної рівноваги у закритій і відкритій скляній ємності може складати 0.5–0.8 (вплив атмосфери на воду);

• незмінність (стабільність) фізичних і структурних характеристик води протягом 1,5–2 років.

  Наявність еталону на природну питну воду дозволить проводити постійно співставлення якості будь-якої питної води із питною водою, яка максимально відповідає властивостям внутрішньоклітинній воді організму людини.

  Введення такого еталону це питання сьогодення, виходячи із постійного контролю якості питної води, яку має пити людина сьогодні, питної води, яка повинна гарантувати здоров’я людини.

Література

1. Курик М.В. О фрактальности питьевой воды («Живая вода») // Физика, сознание и жизнь. Космология и астрофизика. №3. 2002.45-48.

2. Курик М.В. Мицелярность и фрактальные кластеры биологических структур. Изв. АН СССР. сер. Физ. 1991. 55(9), 1798.

Курик М.В., Український інститут екології людини тел./факс: 525-08-12, e - mail : kurik @ iop . kiev . ua , Малик І.М.

 

 Якою повинна бути якісна питна вода

Проблеми гiгiєни водопостачання зачiпають iнтереси дуже великого кола людей. Ця особливiсть визначається, передусім, тiєю роллю, що вода відіграє як незаперечний чинник оптимального перебігу фізіологічних процесів в організмі людини.

У той же час, не зважаючи на винятково велику фiзiологiчну роль води, її витрати для задоволення питних потреб людини порiвняно незначні. Зокрема, в умовах помiрного клiмату, при вiдсутностi фiзичних навантажень людина втрачає, а отже, повинна споживати 1,5 л води на добу.
  Серед основних гігієнічних вимог, що пред’являються до питної води, слiд відзначити наступні:
– Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізічні якості;
– Вода повинна мати оптимальний хімічний склад;
– Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі;
– Вода не повинна бути твердою;
– Вода не повинна вміщувати радіоактивні та токсичні хімічні речовини (не більше ГДК та ГДР);
– Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми.

  Якi ж захворювання можуть виникати внаслідок споживання недоброякiсної води? Серед них можна виділити: 
– Інфекційні хвороби бактеріальної природи (доведена можливiсть передачi через воду таких кишкових iнфекцiй, як холера, черевний тиф, сальмонельоз, дизентерiя, паратифи, а також бруцельоз, лептоспiроз, псевдотуберкульоз, чума та туляремія);
– Вірусні захворювання (через воду можуть передаватися такі вiрусні захворювання, як вiрусний гепатит (A), поліомієліт, адено-, рео- та ентеровiруснi інфекції);
– Протозойні інфекції (до їх числа, в першу чергу, відносять балантадiоз та амебну дизентерію);
– Гельмінтози (вода – один з провідних факторiв у патогенезi виникнення таких гельмiнтозів, як аскаридоз, дифiлоботрiоз, шистосомоз, лямблiоз, анкiлостомідоз тощо);
– Захворювання, що зумовлені хімічним складом води. До цієї групи відносяться:
1) захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу або, навпаки, низьку твердість (висока твердiсть води зумовлює виникнення так званих «кам’яних захворювань» (сечокам’яна, нирковокам’яна, жовчокам’яна хвороби), а також подагри, натомість вода з низькою твердiстю сприяє виникненню сердцево-судинних захворювань та розвитку остеопоротичних змiн у кiстковій системi);
2) захворювання, зумовлені високим вмістом у воді речовин азотного походження (цiаноз, явища дихальної та серцевої недостатності, водно-нітратна метгемоглобінемія);
3) біогеохімічні ендемії (флюороз, карієс, молiбденовий артрит, борний ентерит) тощо.
  Стандартизацiя якостi питної води є одним з найважливіших профiлактичних заходiв і має велику iсторiю. Критерiї безпеки води для здоров’я людей змiнювалися з розширенням медичних і бiологiчних знань. Вiдповiдно відбувалися зміни і в структурі гiгiєнiчних вимог до води.

  Нині для характеристики якостi питної води прийнято використовувати наступні показники:

Органолептичні показники:
Органолептичні
показники Стандарти
 Україна Міжнародний
Прозорiсть не менш, ніж 30 см (шрифт Снеллена) 
Запах до 2 балiв не викликає заперечень
Смак до 2 балiв не викликає заперечень
Колірність до 20° 5-50°
Мутнiсть до 1,5 мг/л до 2,0 мг/л

Бактеріологічні показники:
Бактеріологічні показники Стандарти
 Україна Міжнародний
Мiкробне число (число м/о, що міститься в 1 мл води) не бiльш, ніж 100 не нормується
Колi-iндекс (число бактерiй групи Е.соli в 1 л води) не бiльш, ніж 3 не бiльш, ніж 10-30
Колi-титр (кiлькiсть води, у якiй знаходиться 1 Е.соli) не менш, ніж 300 мл 

Хімічні речовини, що впливають на органолептичні властивості води:
Хімічні речовини Стандарти
 Україна Міжнародний
PH 6,0-9,0 
Твердість не більш, ніж 7 мгЧекв/л 2-10 мгЧекв/л
Щiльний осадок 1000 мг/л 300-1500 мг/л
Залізо (Fе) 0,3 мг/л 0,1-1,0 мг/л
Сульфати (SO4) 500 мг/л 200-400 мг/л
Хлориди (Cl) 350 мг/л 200-600 мг/л
Мідь (Cu) 1,0 мг/л 0,05-1,5 мг/л
Цинк (Zn) 5,0 мг/л 5,0-15,0 мг/л
Марганець (Мп) 0,1 мг/л 
Фосфати (PO4) 3,5 мг/л 

Токсичні хімічні речовини:
Токсичні хімічні речовини Стандарти
 Україна Міжнародний
Нітрати (NO3) не більш, ніж 10 мг/л не нормується
Нітрити (NO2) не більш, ніж 0,002 мг/л не нормується
Фтор (F) 0,7-1,5 мг/л 0,8-1,7 мг/л
Свинець (Pb) 0,03 мг/л 0,1 мг/л
Миш’як (As) 0,05 мг/л 0,05 мг/л
Ртуть (Hg) 0,005 мг/л 0,001 мг/л
Ціаніди (Cn) 0,1 мг/л 0,05 мг/л
Алюміній (Al) 0,1 мг/л 
Молібден (Mo) 3,5 мг/л 
Селен (Se) 0,001 мг/л 
Стронцій (Sr) 0,7 мг/л 
Берилій (Be) 0,0002 мг/л

Нові стандарти питної води в Україні не затверджуватимуть ще, як мінімум, три роки

Про стан водопостачання та якість питної води, що подається населенню України

 

Про воду взагалі
Питний режим та баланс води в організмі
Про дивовижні якості води
Вода та навантаження
Слід на воді
Актуальність та надзвичайна гострота проблеми забезпечення населення України якісною питною водою
Про стан підземних вод у м. Києві
Проблеми підготовки води вищого гатунку
Критерії якості води
Знезараження питної води
Радон та радіоактивність води
Дослідження води джерел господарсько-питного водозабезпечення на відповідність вимогам НРБУ-97.
Вода як показник чистоти
Таємниці хлорованої води
Вчені розказали правду про питну воду в Україні...
Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні

 

 

 

 

                                
Повернутись до розділу Корисна інформація
» Додаткові розділи
» Фотоматеріали
» Медіа файли
Перше засідання громадської ради з питань екології
Перше засідання громадської ради з питань екології
 Переглянути відео
 Усі відео матеріали
» Пошук по сайту
» За чисте місто!
© ТОГО «За чисте місто!»

Про організацію        Наша Тернопільщина        Нормативно-правові документи        Громадські приймальні        Діяльність організації        Засоби масової інформації        Корисна інформація        Зворотній зв’язок
Створення сайтуweb-студія «Kenga» Web-студія «Kenga»